16.03.2021

Studia dualne

Abstrakcyjna grafika prezentująca teczki w porządku alfabetycznym.

W dniu 16 grudnia 2020 r. SENAT AGH przyjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku studiów Inżynieria Naftowa i Gazownicza (INiG), o profilu praktycznym (studia dualne) na Wydziale...